Αποτελέσματα εκλογών

Ο Σύλλογος μας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει την τριμελή εφορευτική επιτροπή που σήμερα έδωσε αγώνα για την διενέργεια των εκλογών, τους γονείς που συμμετείχαν στην ψηφοφορία και όλους τους υποψηφίους. Συγχαρητήρια στους υποψήφιους που εκλέχθηκαν και γενικά σε όλα τα μέλη του Συλλόγου καθόσον ο Σύλλογος είναι όλοι γονείς πέρα από θέσεις και αξιώματα. Όλοι οι γονείς του Συλλόγου έχουν ένα σκοπό και για την επίτευξη του κανείς δεν περισσεύει. Η δουλειά συνεχίζεται. Keep Going.